Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacją obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEiN i p.pożarowych z modernizacją instalacji wewnętrznych- etap 1.(2) 16-05-2022
9:00
0 0
2. Modernizacją obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEiN i p.pożarowych z modernizacją instalacji wewnętrznych- etap 1. 25-04-2022
9:00
1 0
3. Modernizacja obiektów: oddziałów przedszkolnych, pomieszczeń i sanitariatów z pracami towarzyszącymi. 08-05-2018
9:00
0 0
4. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku. 23-05-2016
9:00
1 0
5. Modernizacja obiektów-wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oddziałów przedszkolnych - część pierwsza 09-06-2015
13:00
0 0
6. Modernizacja obiektów-wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oddziałów przedszkolnych - część pierwsza 20-05-2015
9:00
1 0
7. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku - opracowanie dokumentacji projektowej 15-07-2014
9:00
0 0
8. Modernizacja dachu - etap 1. 07-05-2014
9:00
1 2
9. Modernizacja instalacji elektrycznej - wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkolnym 14-04-2014
9:30
0 0