Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji uczniów
 • księgę ewidencji dzieci
 • księgę arkuszy ocen
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów oraz zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji
 • rejestr wypadków pracowniczych
 • rejestr wypadków uczniowskich
 • ewidencję czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 • ewidencję zwolnień lekarskich i urlopów pracowników

Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.

Wniosek o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór) - do pobrania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 17:00:44
Informację wprowadził do BIPBeata Bodnar
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 17:00:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBeata Bodnar2020-09-17 21:45:01
2Modyfikacja stronyBeata Bodnar2021-09-28 13:21:47