Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, reprezentowana przez dyrektora mgr  Grażynę Świerczyńską.
Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: mgr inż. Urszula Skubacz  iod@sp11gliwice.com
Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym: Szkoła – Przedsiębiorstwo ROBIT Robert Kaczmarek Zabrze ul. 11 – Listopada 60/2
b. Przedszkole – ALAN SYSTEMS sp. z o.o. i sp. K Rybnik ul. Obwiednia Południowa 22
c. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego:
d. Vulkan sp. z o.o. Wrocław ul. Wołowska 6
e. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: BHP Negotium, Świętochłowice ul. Stawowa 22.
f. Firma świadcząca usługi w zakresie opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania:
g. Spółka Cywilna Szkol – Med. I. Korkus, B. Roczniok, B. Tudyka, K. Ostrowska – Halladin Świętochłowice ul. 1-go Maja 19/1
Okres przechowywania danych
7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat..
Prawa osób, których dane dotyczą
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. liczba odsłon strony: 633 
Logo Samorządu Gliwice

Szkoła Podstawowa nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach, Gliwice, ul. Pocztowa 31

tel. 32-232-18-74, faks 32-231-91-15

sekretariat@sp11.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szkoły Podstawowej nr 11 im.Hugona Kołłątaja w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP